Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 15/05/2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

ΝΙΚΖΑΣ.Δ-ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ.Σ Ο.Ε. Ο.Ε.
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 55
ΤΚ: 54639
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: wc@wc.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2310888082
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 999117964

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του ΝΙΚΖΑΣ.Δ-ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ.Σ Ο.Ε. Ο.Ε.:

Νίκζας Δημήτριος

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΓΕΜΗ με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

038792605000

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.