Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση στην ΕΔΑ