Μετά τη λήξη της Σύμβασης Παροχής φυσικού αερίου με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει:

  1. Να σταματήσετε την κατανάλωση φυσικού αερίου από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης.
  2. Η Εταιρία να σας ειδοποιήσει σχετικά με όλα τα ποσά που οφείλεται στην Εταιρεία καθώς και για τα ποσά που οφείλει η Εταιρεία σε εσάς, σε σχέση με το ποσό που καταθέσατε ως Εγγύηση.
  3. Θα πρέπει να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία για κατανάλωση, χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής σας και την κείμενη νομοθεσία.