Η Σύμβαση για τους οικιακούς καταναλωτές και τους μικρούς επαγγελματίες έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.

Με τη λήξη ενός έτους η Σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως για αόριστο διάστημα.

Ειδικά για τους μεγάλους εμπορικούς και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας.