Οι καταναλωτές φυσικού αερίου, ταξινομούνται ανάλογα με την κατανάλωσή τους στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

  • Κατανάλωση μικρότερη από 1.100 MWh ανά έτος (b2c): Οικιακό, Επαγγελματικό και Μικρό Βιομηχανικό τιμολόγιο.
  • Κατανάλωση μεγαλύτερη ή ίση από 1.100 MWh ανά έτος (b2b): Μεγάλο Εμπορικό και Μεγάλο Βιομηχανικό τιμολόγιο.