Ποια είναι τα βήματα για την σύνδεση με το φυσικό αέριο;

2021-11-30T20:54:36+02:00

Τα βήματα είναι τα παρακάτω: Αίτηση στην ΕΔΑ --