Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Μάθετε εδώ περισσότερα σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου και το πώς υπολογίζονται.

Δείτε τις τιμές του Φυσικού Αερίου για Ιδιώτες αναλυτικά εδώ.

Δείτε τις τιμές του Φυσικού Αερίου για Επαγγελματίες αναλυτικά εδώ.

Τα τιµολόγια της Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για το Φυσικό Αέριο αποτελούνται από ανταγωνιστικές και ρυθµιζόµενες χρεώσεις, βασίζονται σε κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική η οποία εφαρµόζεται σε µηνιαία βάση και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (www.fysikoaerioellados.gr).

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις περιλαµβάνουν τη χρέωση προµήθειας ενώ στις ρυθµιζόµενες περιλαµβάνονται οι χρεώσεις που αποδίδονται στους ∆διαχειριστές των δικτύων διανομής και µμεταφοράς καθώς και οι λοιποί επιβαλλόμενοι από την Πολιτεία φόροι και τέλη.

Συγκεκριμένα η μηνιαία τιμή φυσικού αερίου αποτελείται από τα εξής επιμέρους σκέλη:
Χρέωση Προµήθειας + Χρέωση Μεταφοράς + Τέλος ∆ιανοµής + Φόροι και Τέλη (ΕΦΚ, ΤΑΕ, Ειδικό Τέλος 0,5%, ΦΠΑ).

Τιμή Προμήθειας

Η τιμή προμήθειας ανά µμήνα βασίζεται στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου ως αγαθό για την Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από τους προμηθευτές της, το οποίο είναι μεταβλητό και αναθεωρείται σε μηνιαία βάση.

Τιμή Μεταφοράς

Η τιμή μεταφοράς προκύπτει από το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο μεταφοράς (ΦΕΚ Β 2436/20.06.2019), που η Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως Προμηθευτής αποδίδει στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), για την χρήση του Δικτύου Μεταφοράς σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τιμολόγησης βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ (σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών του ΕΣΦΑ – ΦΕΚ B’ 2601/28.06.2019).

Τέλος Διανομής

Το τέλος διανοµής είναι ρυθµιζόµενο (ΦΕΚ 444/2017, 3490/2016, Αποφάσεις ΡΑΕ Ο-345, Ο-346, Ο-347, Ο-348) και περιλαµβάνει τη χρέωση ενέργειας διανοµής η οποία αφορά στο αναλογικό σκέλος του κόστους διανοµής και επιπλέον τη χρέωση δυναµικότητας, η οποία επιβάλλεται βάσει της συµβολαιοποιηµένης ισχύος του πελάτη (για την Αττική) ή βάσει του εγκατεστηµένου τύπου µετρητή (για τις λοιπές περιοχές της Ελλάδας).

Φόροι και Τέλη

Τέλος, στην τιμή προστίθενται οι παρακάτω επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι και τέλη:
• Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ, Ν.3986/2011): 0,00108 €/kWh για οικιακούς πελάτες µε χρήση θέρμανσης και 0,005400 €/kWh για λοιπές χρήσεις.
• Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού (ΤΑΕ, Ν4001/2011 & ΦΕΚ Β’ 2536/2014): Επικαιροποιείται σε ετήσια βάση για καταναλώσεις από την 1η Μαίου σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Αναπροσαρµογής ΤΑΕ, η οποία υποβάλλεται από το ∆ΕΣΦΑ και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
• Ειδικό Τέλος 0,5% (Ν.2093/1992 & Ν.2960/2001): Ισούται µε το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων.
• Φ.Π.Α.: Επί της συνολικής αξίας (πλην του Ειδικού Τέλους 0,5%) επιβάλλεται Φ.Π.A..

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

Δείτε εδώ την ιστορικότητα των τιμών TTF του Μηνιαίου Δείκτη ICIS Heren.

Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

ΜήναςΦυσικό Αέριο
(€/kWh)
Πετρέλαιο θέρμανσης
€/kWh – €/lt
Ηλεκτρικό ρεύμα
€/kWh
Ιαν 20200.049480.10232 – 1.0770.18333
Φεβ 20200.046640.09491 – 0.9990.18303
Μαρ 20200.044270.091591 – 0.9640.18303
Απρ 20200.04240.077909 – 0.820.18303
Μάϊ 20200.038450.07068 – 0.7440.18303
Ιούν 20200.03628(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Ιούλ 20200.03575(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Αύγ 20200.03337(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Σεπ 20200.03544(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Οκτ 20200.03901(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Νοέμ 20200.041270.07268 – 0.7650.18303
Δεκ 20200.042320.07705 – 0.8110.18303
Ιαν 20210.046690.07933 – 0.8350.18303
Φεβ 20210.050510.08237 – 0.8670.18303
Μαρ 20210.047670.08627 – 0.9080.18303
Απρ 20210.048330.08912 – 0.9380.18303
Μάϊ 20210.049640.08931 – 0.940.18303
Ioύν 20210.05495(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0.18303
Ιούλ 20210,06010(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,18303
Αύγ 20210,067350(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,18303
Σεπτ 20210,075500(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,18303
Οκτ 20210,08972*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,183383
Νοέμ 20210,11167*0,108504 – 1,1420000,12348
Δεκ 20210,09111*0,106793 – 1,1240000,12211
Ιαν 20220,10958*0,104798 – 1,1030000,183031
Φεβ 20220,07963*0,115724 – 1,2180000,183031
Μαρ 20220,07296*0,121900 – 1,2830000,183031
Απρ 20220,09511*0,150594 – 1,5850000,210400
Μάϊ 20220,11763*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,210400
Ioύν 20220,10750*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,210400
Ιουλ 20220,14643*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,210400
Αυγ 20220,20760*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,583000
Σεπτ 20220,26808*(δεν διατίθεται) – (δεν διατίθεται)0,679000
Οκτ 20220,11311*0,137767 – 1,4500000,594000
Νοέμ 20220,11080*0,130641 – 1,3750000,370000
Δεκ 20220,12817*0,112019 – 1,1790000,318000
Ιαν 20230,13262*0,117720 – 1,2390000,455000
Φεβ 20230,1032600,123705 – 1,3020000,260000
Μαρ 20230,0929500,113729 – 1,1970000,260000
Απρ 20230,0813100,088266 – 0,9290000,165000

* συμπεριλαμβάνεται η Έκπτωση ΔΕΠΑ ή/και η Κρατική επιδότηση