Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

150,00€

Η μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου προσφέρεται για νέες εγκαταστάσεις καθώς και για αντικαταστάσεις λεβήτων αερίου καθώς και για πιθανές τροποποιήσεις.

Κατηγορίες:
ΙD προϊόντος: 10709
WC

Διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού

Διαθέσιμη στο Ν. Θεσσαλονίκης

Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Τι είναι η μελέτη φυσικού αερίου;

Η μελέτη φυσικού αερίου είναι μία υπηρεσία που παρέχεται απο μηχανολόγο η ηλεκτρολόγο μηχανικό ο οποίος αναλαμβάνει την κατάθεση του τεχνικού φακέλου της εγκατάστασης σας προς την ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου).

Είναι μια ουσιαστική υπηρεσία που χρειάζεται στην περίπτωση που κατασκευάζουμε μία νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου αλλά και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε τροποποίησης ή αλλαγής μιας υπάρχουσας εγκατάστασης π.χ. αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου ή μίας συσκευής, ώστε ο φάκελος φυσικού αερίου του ακινήτου μας να είναι σωστά ενημερωμένος.

Ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου;

α) Πριν κατασκευάσετε την εγκατάσταση φυσικού αερίου

Τυπικά η μελέτη φυσικού αερίου προηγείται της εσωτερικής και εξωτερικής εγκατάστασης αερίου του ακινήτου. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται προμελέτη και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση σύνδεσης στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και να σας έχει επισκεφτεί ο μηχανικός της ώστε να υπάρχουν τα δεδομένα του ακίνητου σας σε αυτή.

Εφόσον αυτή η προμελέτη εγκριθεί απο την ΕΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή προχωρά ο μηχανικός στην κατάθεση της τεχνικής έκθεσης στην ΕΔΑ.

β) Έχετε ήδη κατασκευάσει την εγκτάσταση φυσικού αερίου

Εφόσον έχει τοποθετηθεί το ερμάριο G4 (Γκρι κουτί) και ο επαγγελματίας τεχνικός σας έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση της γραμμής φυσικού αερίου θα σας επισκεφτεί ένας μηχανικός της εταιρείας μας προκειμένου να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους (στήριξης, στεγανότητας κτλ) αλλά και τις σχετικές μετρήσεις προκειμένου να συντάξει την μελέτη προς την ΕΔΑ (Εταιρεία διανομής αερίου)

Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν αφού κατατεθεί η μηχανολογική μελέτη φυσικού αερίου απο τον μηχανικό μας στην Εταιρεία Διανομής αερίου;

H ΕΔΑ προγραμματίζει ένα ραντεβού σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της προκείμενου να σας επισκεφτεί ένας μηχανικός της για να διαπιστωθεί αν η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Μετά την έγκριση ο πελάτης πρέπει να επιλέξει ένα πρόγραμμα φυσικού αερίου από κάποιον πάροχο προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης.

Η ΕΔΑ λαμβάνει το αίτημα τροφοδότησης από τον πάροχο φυσικού αερίου που επιλέξατε και προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή πάντα σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της.

Έπειτα ορίζετε εσείς ένα ραντεβού με ένα επαγγελματία τεχνικό που θα κάνει την πρώτη έναυση προκειμένου να ενεργοποιήσει το σύστημα θέρμανσης και να σας χορηγήσει το απαραίτητο φύλλο καυσαερίων που θα δώσετε στον μηχανικό σας προκειμένου να το καταθέσει στην ΕΔΑ (Εταιρεία διανομής αερίου) αλλά και στην εταιρεία που αγοράσατε τον λέβητα φυσικού αερίου προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγύηση του.

Όροι Υπηρεσίας

Προγραμματισμός τεχνικού ραντεβού

  • Προκειμένου να προγραμματίσετε τη λήψη μίας υπηρεσίας θα πρέπει να κλείσετε ένα ραντεβού τουλάχιστον 2 ημέρες πριν καλώντας μας στο 2310888082.
  • Ακύρωση ραντεβού και αλλαγή ημερομηνίας επίσκεψης μπορεί να γίνει με σχετική ενημέρωση προς τη γραμματεία μια ημέρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία επίσκεψης του τεχνικού ή  του μηχανικού στο χώρο σας.

Χρειάζεστε βοήθεια ;

Συμπληρώστε και στείλτε την φόρμα εποικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

GDPR *

Αξεσουάρ

Σχετικές Υπηρεσίες