Αυτόματος πληρωτής θέρμανσης 1/2 με μανόμετρο

Αυτόματος πληρωτής και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Ο αυτόματος πληρωτής είναι ένα όργανο που διατηρεί την αρχική πίεση σταθερή σε ένα κύκλωμα θέρμανσης σε τιμή που έχουμε επιλέξει εμείς με την κατάλληλη ρύθμιση του. Ουσιαστικά επιτρέπει ελεγχόμενα και χωρίς δυνατότητα επιστροφής να συμπληρωθεί νερό από το δίκτυο ύδρευσης στο δίκτυο της θέρμανσης μας.

Στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου συνηθίζεται να μην τοποθετείται αυτόματος πλήρωσης γιατί υπάρχει η δυνατότητα τις χειροκίνητης πλήρωσης με νερό, από το βανα΄κι πλήρωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του λέβητα μας (όχι στους σωλήνες) όπου ο έλεγχος τις πίεσης γίνεται κοιτώντας παράλληλα κατά την διαδικασία πλήρωσης το μανόμετρο (ρολογάκι) που βρίσκεται στην όψη του λέβητα μας η στο κάτω μέρος του ανάλογα με το μοντέλο.

Οί εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που δεν έχουν προβλήματα διαρροών χρειάζονται πλήρωση νερού 1 εώς 2 φορές το χρόνο

Λόγοι απώλειας νερού σε μία εγκατάσταση

  • Εξάτμιση του νερού από υπερθέρμανση
  • Διαρροές συνδέσμων racor στον πίνακα υδροληψίας
  • Διαρροές σε διακόπτες θερμαντικών σωμα΄των και εξαεριστικά δικτύου

Λόγοι απώλειας νερού από τον λέβητα φυσικού αερίου

  • Προβλήματα στο δοχείο διαστολής (κακή συντήρηση η τοποθέτηση)
  • Διαρροή από την βαλβίδα ασφαλείας

Σήμερα στην αγορά κυκλοφορούν λέβητες φυσικού αερίου που διαθέτουν αυτόματο σύστημα πλήρωσης νερού με ηλεκτρονική επιτήρηση όπου σε ενδεχόμενη μεγα΄λη διαρροή μπλοκάρει την συσκευή αερίου και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε ζημιές απο πλυμμήρα

Πλεονεκτήματα τοποθέτησης πληρωτή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

Δεν ασχολούμαστε με την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης με νερό ,ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου ο ένοικος της κατοικίας μπορεί να είναι ηλικιωμένος η μικρής ηλικίας

Μειονεκτήματα εγκατάστασης πληρωτή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

  • Σε ενδεχόμενη διαρροή από κάποιο σωλήνα η εξάρτημα του δικτύου θε΄ρμανσης μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές από πιθανή πλυμμήρα
  • Ο αυτόματος πληρωτής αποτελεί ένα αναλώσιμο εξάρτημα το οποίο μπορεί να χαλάσει και να φρακάρει από τα άλατα ,για αυτό τον λόγο και επιλέγουμε πάντα να τοποθετήσουμε έναν πολύ καλής ποιότητας.

Η πτώση πίεσης σε μία καινούργια εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν σχετίζεται ποτέ με τον νέο μας λέβητα, διότι έχει δοκιμαστεί υδραυλικά και έχει ενεργοποιηθεί ήδη στο εργοστάσιο κατασκευής του περνώντας με επιτυχία όλα τα τεστ των δοκιμών του πριν συσκευαστεί για να κυκλοφορήσει στο εμπόριο.