Πληροφορίες & Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Διαστάσεις ΥΧΠΧΒ 700 Χ 395 Χ 279 mm.
 • Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
 • Βαθμός απόδοσης μέχρι και 108.8%.
 • Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:5.
 • Κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση IPX5D
 • Περιλαμβάνει κυκλοφορητή (inverter) μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης(Σύμφωνα με κανονισμό ErP).
 • Αυτοφωτιζόμενος και ευανάγνωστος πίνακας ελέγχου
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
 • Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
 • Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 710487302).
 • Παροχόμετρο για μέγιστη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό θερμοσύφωνο με το Solar Kit V20M25001 (Δεν περιλαμβάνεται).
 • Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
 • Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.

Πακέτα αντικατάστασης λέβητα αερίου

Standard

1100Με ΦΠΑ
 • Prime 26
 • Set σύνδεσης υδραυλικών
 • Εργασία αντικατάστασης
 • Φύλλο Ελέγχου καυσαερίων και επίδειξη λειτουργείας

Basic

1130 ΜΕ ΦΠΑ
 • Prime 26
 • Set σύνδεσης υδραυλικών
 • Εργασία αντικατάστασης
 • Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και επίδειξη λειτουργείας
 • Θερμοστάτης Ψηφιακός Φωτιζόμενος STEGE VER 100

Basic Safe

1260ΜΕ ΦΠΑ
 • Prime 26
 • Set σύνδεσης υδραυλικων
 • Εργασία αντικατάστασης
 • Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και επίδειξη λειτουργείας
 • Θερμοστάτης Ψηφιακός φωτιζόμενος STEGE VER 100
 • Διαχωριστής σωματιδιων MAGNETO
 • Μαγνητική αλάτων

Safe Plus

1410monthly
 • Prime 26
 • Set σύνδεσης υδραυλικών
 • Εργασία Αντικατάστασης
 • Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και επίδειξη λειτουργείας
 • Θερμοστάτης Ψηφιακός και επίδειξη λειτουργείας
 • Διαχωριστής σωματιδίων MAGNETO
 • Μαγνητική αλάτων
 • Τεχνικός Φάκελος προς ΕΔΑ