Για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης φυσικού αερίου, θα πρέπει ο λέβητας φυσικού αερίου να συντηρείται μία φορά τον χρόνο .Η ετήσια συντήρηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό αερίων καυσίμων της εταιρείας μας και περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους και εργασίες:

  • Καθαρισμό του θαλάμου καύσεως.
  • Καθαρισμό ακίδων ιονισμού και εναύσεως.
  • Καθαρισμό φίλτρων τύπου V ½ και ¾ ή του διαχωριστή σωματιδίων.
  • Έλεγχος και πλήρωση με αέρα του δοχείου διαστολής.
  • Έλεγχος και καθαρισμός εβαπτιζομένων αισθητηρίων.
  • Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδας παροχής αερίου.
  • Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού εσωτερικά και κάτω από τον λέβητα.
  • Πλήρη έλεγχο όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του λέβητα
  • Αντικατάσταση φλάντζας στο σπιράλ ¾ και έλεγχο διαρροής στο σημείο.
  • Μέτρηση καυσαερίων και έκδοση φύλλου ελέγχου.

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του service διαπιστωθεί ότι ο λέβητας σας αντιμετωπίζει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, ο τεχνικός μας θα σας ενημερώσει άμεσα για το είδος της βλάβης καθώς και για το κόστος της επισκευής της.