Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και πακέτα για την ανακαίνιση του μπάνιου σας αλλά και custom προτάσεις σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες και τις οικονομικές σας δυνατότητες .

Εκτίμηση Eργου

΄Ενας συνεργάτης μας θα αναλάβει να επισκεφτεί τον χώρο σας ώστε να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις του λουτρού και να συζητήσει μαζί σας για τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

O συνεργάτης μας θα σας παραδώσει άμεσα μια οικονομική προσφορά που θα καλύπτει πλήρως τις προσωπικές σας ανάγκες.

Στάδια και χρόνοι κατασκευής

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την ολική ανακαίνιση ενός μπάνιου 2X2 είναι οι 4 ημέρες και οι εργασίες εκτελούνται ενδεικτικά με την παρακάτω σειρά:

1η ημέρα: Αποξήλωση και απομάκρυνση μπαζών από τον χώρο του ακινήτου σας.

2η ημέρα: Τοποθέτηση νέων υδραυλικών σωληνώσεων.

3η ημέρα: Tοποθέτηση νέων πλακιδίων.

4η ημέρα Τοποθέτηση ειδών υγιεινής.

Η εταιρεία μας σας παρέχει χημική τουαλέτα καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση του λουτρού σας θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επιλογή και την παραγγελία όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το έργο, καθώς και να έχει δρομολογηθεί η παράδοση τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες αν πρόκειται για μη τυποποιημένο πακέτο ανακαίνισης μπάνιου της εταιρείας μας.

Τα προϊόντα των τυποποιημένων πακέτων τις εταιρείας μας είναι ετοιμοπαράδοτα και υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα όλων των υλικών.