Η υδραυλική εγκατάσταση αποτελεί την σημαντικότερη εργασία που πραγματοποιείται σε ένα ακίνητο.

Ο λόγος που την καθιστά τόσο σημαντική είναι γιατί όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης συνηθίζεται στην χώρα μας να εντοιχίζονται.

Αυτό σημαίνει ότι μια πιθανή βλάβη που μπορεί να προκύψει σύντομα ή σε βάθος χρόνου είτε από κακοτεχνία είτε από την χρήση χαμηλής ποιότητας υλικών,μπορεί να μας οδηγήσει ξανά σε δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες επισκευών ή και την πιθανή αποκατάσταση ζημιών σε τρίτους.

Για τους παραπάνω λόγους επιλέγουμε πάντα τεχνικούς οι οποίοι διαθέτουν όχι μόνο την ανάλογη εμπειρία αλλά και την αντίστοιχη πιστοποίηση και επαγγελματική άδεια.

Οι επαγγελματίες τεχνικοί αλλά και οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις τεχνικές υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωμένοι να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο 3844/2010 και τα προεδρικά διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα και την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης τεχνικών καλύπτουν ενδεικτικά:

  • Αμελείς πράξεις η παραλείψεις των τεχνικών που κατασκευάζουν ή συντηρούν ένα έργο.
  • Ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση του έργου.
  • Λανθασμένος σχεδιασμός – Μελέτη ενός έργου.

Το κόστος μιας νέας υδραυλικής εγκατάστασης μπάνιου συνήθως διαφοροποιείται από τους εξής παράγοντες :

  • Από τις εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των μπαζών : δηλαδή αν θα αποξηλωθούν μερικώς μόνο τα πλακίδια και θα γίνουν κανάλια για τα υδραυλικά ή αν θα αποξηλωθούν ολικώς τα πλακίδια ,παλαιά επιχρίσματα καθώς και το ελαφρομπετόν του δαπέδου.
  • Από το υλικό κατασκευής και την εταιρεία – χώρα προέλευσης των σωλήνων ύδρευσης αν είναι πλαστικοί ppr ή τουμποράματα.
  • Τα τεραγωνικά μέτρα που επηρεάζουν τους δύο παραπάνω λόγους.
  • Αν θα γίνει αλλαγή της κατακόρυφης στήλης της αποχέτευσης.
  • Από τις επιπλέον εργασίες που μπορεί να ζητηθούν όπως: Τοποθέτηση εντοιχιζόμενων ειδών υγιεινής και μπαταριών, καμπίνας, μπανιέρες υδρομασάζ.