Για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης φυσικού αερίου, θα πρέπει ο λέβητας φυσικού αερίου να συντηρείται μία φορά τον χρόνο .

Η ετήσια συντήρηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό αερίων καυσίμων της εταιρείας μας και περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους και εργασίες:

 • Καθαρισμό του θαλάμου καύσεως
 • Καθαρισμό ακίδων ιονισμού και εναύσεως
 • Καθαρισμό φίλτρων τύπου V ½ και ¾ ή του διαχωριστή σωματιδίων.
 • Έλεγχος και πλήρωση με αέρα του δοχείου διαστολής
 • Έλεγχος και καθαρισμός εβαπτιζομένων αισθητηρίων
 • Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδας παροχής αερίου
 • Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού εσωτερικά και κάτω από τον λέβητα
 • Πλήρη έλεγχο όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του λέβητα
 • Αντικατάσταση φλάντζας στο σπιράλ ¾ και έλεγχο διαρροής στο σημείο.
 • Μέτρηση καυσαερίων και έκδοση φύλλου ελέγχου.

Ποια είναι όμως τα οφέλη κάνοντας την ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση στον λέβητα φυσικού αερίου ?

Η διενέργεια επιθεώρησης εγκατάστασης καθώς και η εφαρμογή των μέτρων συντήρησης μας βοηθούν ώστε να :

 • Αναγνωρίζουμε εγκαίρως τις πιθανές μεταβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εγκατάστασης μας.(π.χ. μια διαρροή)
 • Μειώνουμε το κόστος λειτουργίας των συσκευών αερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και ορθολογικής λειτουργίας
 • Διατηρούμε τον φάκελο τής εγκατάστασης φυσικού αερίου του ακινήτου μας ενημερωμένο, ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο της εγκατάστασης μας από την εταιρεία διανομής αερίου η την διεύθυνση περιβάλλοντος να είναι πλήρης. ΦΕΚ 976Β 2012
 • Συνεισφέρουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος επειδή η προγραμματισμένη προληπτική ετήσια συντήρηση των συσκευών φυσικου αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων