Η μελέτη και η κατάθεση του τεχνικού φακέλου στην ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) είναι μια διαδικασία που απαιτείται στην περίπτωση κατασκευής μίας νέας εγκατάστασης φυσικού αερίου αλλά και οποιασδήποτε τροποποίησης ή αλλαγής μιας υπάρχουσας εγκατάστασης πχ αντικατάστασης μίας συσκευής φυσικού αερίου ώστε να είναι ο φάκελος του ακινήτου ενημερωμένος.

Η τυπική διαδικασία

Στην περίπτωση μίας νέας εγκατάστασης θα έρθει στον χώρο σας ένας μηχανικός της εταιρείας μας προκειμένου να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της προμελέτης ,ώστε να λάβουμε την απαραίτητη έγκριση της κατασκευής της από την ΕΔΑ.

Εφόσον αυτή εγκριθεί προχωράμε στην κατασκευή και καταθέτουμε την ΄τεχνική έκθεση στην ΕΔΑ.

Έπειτα προγραμματίζεται ένα ραντεβού ελέγχου από την ΕΔΑ σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της, προκείμενου να διαπιστωθεί αν η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Μετά την έγκριση ο πελάτης πρέπει να επιλέξει ένα πάροχο φυσικού αερίου προκειμένου να ολοκληρώθεί η διαδικασία της σύνδεσης.

Η ΕΔΑ λαμβάνει το αίτημα τροφοδότησης από τον πάροχο φυσικού αερίου και προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή πάντα σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της.