Μελέτη μηχανικού εγκατάστασης φυσικού αερίου

Τί είναι η μελέτη φυσικού αερίου;

Η μελέτη φυσικού αερίου και η κατάθεση του τεχνικού φακέλου στην ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) είναι μια διαδικασία που απαιτείται στην περίπτωση που κατασκευάζουμε μία νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου αλλά και οποιασδήποτε τροποποίησης ή αλλαγής μιας υπάρχουσας εγκατάστασης πχ αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου η μίας συσκευής ώστε να είναι ο φάκελος φυσικού αερίου του ακινήτου ενημερωμένος.

Η μελέτη φυσικού αερίου και η κατάθεση του τεχνικού φακέλου στην ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) είναι μια διαδικασία που απαιτείται στην περίπτωση κατασκευής μίας νέας εγκατάστασης φυσικού αερίου αλλά και οποιασδήποτε τροποποίησης ή αλλαγής μιας υπάρχουσας εγκατάστασης πχ αντικατάστασης μίας συσκευής φυσικού αερίου ώστε να είναι ο φάκελος του ακινήτου ενημερωμένος.

Ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μελέτη αερίου;

Τυπικά η μελέτη φυσικού αερίου προηγείται της εσωτερικής και εξωτερικής εγκατάστασης αερίου του ακινήτου. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται προμελέτη και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία. Σε αυτή την διαδικασία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση σύνδεσης στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και να σας έχει επισκεφτεί ο μηχανικός της ώστε να υπάρχουν τα δεδομένα του ακίνητου σας σε αυτή. Έπειτα ένας μηχανικός της εταιρείας που έχετε επιλέξει και σας έχει ενημερώσει ήδη για τον πιθανό τρόπο κατασκευής κατα την διαδικασία συλλογής προσφορών για την εσωτερική εγκατάσταση θα επισκεφτεί ξανά το ακίνητο σας για να ορίσει τον τελικό τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης και να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα-σχέδια της στην εταιρεία διανομής αερίου προς έγκριση.

Εφόσον αυτή εγκριθεί απο την ΕΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου

Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή προχωρά ο μηχανικός στην κατάθεση της ΄τεχνικής έκθεσης στην ΕΔΑ.

Έπειτα προγραμματίζεται ένα ραντεβού ελέγχου από την ΕΔΑ σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της, προκείμενου να διαπιστωθεί αν η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Μετά την έγκριση ο πελάτης πρέπει να επιλέξει ένα απο τα προγράμματα φυσικού αερίου απο κάποιον πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης.

Η ΕΔΑ λαμβάνει το αίτημα τροφοδότησης από τον πάροχο φυσικού αερίου και προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή πάντα σε χρόνο που ορίζει η ίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της.

Ποιο είναι το κόστος μιας μελέτης;

Το κόστος μελέτης φυσικού αερίου για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 150 € με το ΦΠΑ


Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Ενδιαφέρομαι
GDPR *