Πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων

50,00€

Το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων εκδίδεται άμεσα απο τον μηχανικό της εταιρείας μας έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Κατηγορίες:
ΙD προϊόντος: 10524
WC

Διαθέσιμη στο Ν. Θεσσαλονίκης

Αξεσουάρ