Η επισκευή λέβητα φυσικού αεριού για την wc.gr είναι απλή υπόθεση

Ποια είναι η διαδικασία για να προχωρήσω στην επισκευή λέβητα φυσικού αερίου;

Τηλεφωνική κλήση 8:00 με 16:00 – Online Chat 8:00 με 22:00 – Φόρμα επικοινωνίας 24h

Αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας προκείμενου ένας εξιδεικευμένος τεχνικός αερίων καυσίμων να διαπιστώσει αν υπάρχει βλάβη ή κάποιο σφάλμα που μπορεί να επιλυθεί χωρίς την επίσκεψη του.

Αν όμως διαπιστώσει ότι πρόκειται για μόνιμη βλάβη τότε θα κλείσουμε ένα τεχνικό ραντεβού προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη του λέβητα φυσικού αερίου.

Ποιος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης για μία επισκευή λέβητα φυσικού αερίου;

Ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής ενός λέβητα φυσικού αερίου εξαρτάται και από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών από τις εκάστοτε εισαγωγικές εταιρείες & αντιπροσωπείες.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες καθώς και όλο τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να αναλάβει υπεύθυνα τις εργασίες επισκευής αλλά και της συντήρησης του λέβητα σας.

Ποιες μάρκες λεβήτων αερίου επισκευάζετε;

Αναλαμβάνουμε την επισκευή των λεβήτων φυσικού αερίου και υγραερίου των παρακάτω εταιρειών:

BAXI, WESTEN, CHAPPEE, IMMMERGAS, SIME, DEMIR DOKUM, HEATLINE, ARISTON, CHAFFOTEAUX , BUDERUS, WOLF, VAILLANT, BOSCH, VIESSMANN

Διαθέτετε σαν εταιρεία το κατάλληλο προσωπικό και τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες από το νόμο για την επισκευή λέβητα φυσικού αερίου;

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες σε διάφορες κλίμακες όπως: αρχιτεχνίτη φυσικού αερίου και εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και μηχανολόγο μηχανικό.

Διαθέτουμε επίσης σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό της εταιρείας Testo και μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα τις εργασίες επισκευής αλλά και της συντήρησης του λέβητα σας.

Έπειτα από κάθε επισκευή εκδίδεται φύλλο συντήρησης και ρύθμισης εγκαταστάσεων καθώς και φύλλο καλής εκτέλεσης εργασιών.

Πόσα χρόνια έχουν εγγύηση τα ανταλλακτικά λεβήτων αερίου;

Όλα τα ανταλλακτικά των λεβήτων φυσικού αερίου συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση των εταιρειών τους η οποία συνήθως ισχύει για ένα έτος.

Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες της διακοπής της λειτουργίας ενός λέβητα φυσικού αερίου;

Η πτώση πίεσης του νερού στον λέβητα αερίου

Είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται σε κάποια διαρροή η οποία συνήθως εντοπίζεται στο κύκλωμα της θέρμανσης, μπορεί να βρίσκεται στους διακόπτες σωμάτων, στα ρακόρ του πίνακα υδροληψίας ή και στα βανάκια του.

Επίσης αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο λέβητας αερίου δεν συντηρείται τακτικά σε ετήσια βάση και υπάρχει έλλειψη αέρα στο δοχείο διαστολής, με αποτέλεσμα να χάνει τα νερά του από αδυναμία εκτόνωσης του φαινομένου διαστολής. Αν συνεχίσει να υφίσταται η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να προκληθεί βλάβη και στην βαλβίδα ασφαλείας και στο βανάκι πλήρωσης του λέβητα.

Η συνεχής πλήρωση του λέβητα αερίου με ”φρέσκο” νερό ύδρευσης προκαλεί φθορές στην συσκευή (επικαθίσεις αλάτων) καθώς και ταχύτερη οξείδωση στα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα.

Βλάβη πιεζοστάτη καυσαερίων

Είναι μία συνηθισμένη βλάβη που παρουσιάζεται σε παλαιούς λέβητες αερίου και θεωρείται φυσιολογική λόγω της φθοράς του εξαρτήματος από τον χρόνο.

Βλάβη σπινθηριστή ή ιονιστή φλόγας

Άλλη μία συνηθισμένη βλάβη που παρουσιάζεται σε παλαιούς λέβητες αερίου και θεωρείται φυσιολογική λόγω της φθοράς τους από τον χρόνο.

Βλάβη πλακέτας λέβητα φυσικού αερίου

θεωρείται φυσιολογική λόγω της εξωτερικής τοποθέτησης του λέβητα και προκύπτει συνήθως εξαιτίας της υγρασίας και έντονων καιρικών φαινομένων της υπερβολικής ζέστης ή κρύου.

Πως διαπιστώνω αν ο λέβητας μου έχει βλάβη ή έχει σταματήσει η λειτουργία του από κάποιο προσωρινό σφάλμα;

Οι λέβητες φυσικού αερίου διαθέτουν μηχανισμό αυτο-διάγνωσης σφαλμάτων και βλαβών. Στα σύγχρονα μηχανήματα εμφανίζονται συγκεκριμένοι κωδικοί στην οθόνη τους ενώ τα παλαιότερα που δεν διαθέτουν οθόνη συνήθως αναβοσβήνουν κάποια συγκεκριμένα led θερμοκρασίας που υποδεικνύουν το είδος του σφάλματος ή της βλάβης.

Οι βασικές ενέργειες που μπορούμε κάνουμε και να επαναφέρουμε τον λέβητα μας σε λειτουργία αν δεν έχει βλάβη είναι οι παρακάτω και αφορούν την έλλειψη νερού έλλειψη αερίου καθώς και το ”μπλοκάρισμα του εγκεφάλου του”.

Ανατρέχουμε αρχικά στο εγχειρίδιο χρήσης του λέβητα μας όπου υπάρχουν όλοι οι κωδικοί σφαλμάτων ώστε να μην ψάχνουμε στα “τυφλά”.

Πλήρωση με νερό

Ελέγχουμε την πίεση του νερού να είναι από 1,2 – 1,5 bar και συμπληρώνουμε λίγο νερό αν χρειάζεται.

Υπερπλήρωση με νερό

Οι σύγχρονοι λέβητες αερίου είναι εξοπλισμένοι με αισθητήριο υπερπλήρωσης νερού και για να εκκινήσουν θα πρέπει να αφαιρέσουμε νερό απο το κύκλωμα της θέρμανσης (π.χ. θερμαντικό σώμα με την διαδικασία της εξαέρωσης) ώστε να την κατεβάσουμε στα επιτρεπτά επίπεδα από 1,2 έως 1,5 bar.

Αν είναι τοποθετημένο το ειδικό μαγνητικό φίλτρο κάτω από το λέβητα μας θα υπάρχει βανάκι εκκένωσης που θα μας επιτρέψει με ευκολότερο τρόπο να αφαιρέσουμε νερό από την εγκατάσταση μας.

Έλλειψη φυσικού αερίου

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσουμε ότι ο κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη αφορά έλλειψη φυσικού αερίου, ελέγχουμε αν είναι ανοιχτή η βάνα φυσικού αερίου κάτω από τον λέβητα μας καθώς και ότι παραμένουν ανοιχτές οι 2 βάνες στο γκρι ερμάριο που βρίσκεται ο μετρητής φυσικού αερίου της Εταιρείας Διανομής Αερίου.

Μετά τον παραπάνω έλεγχο και αφού διαπιστώσουμε ότι οι βάνες φυσικού αερίου είναι ανοιχτές θα πρέπει να κάνουμε συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις στο λέβητα φυσικού αερίου με το reset μέχρι να ξεκινήσει να δουλεύει ο λέβητας ξανά. Ο τρόπος που κάνουμε reset αναφέρεται στο manual του εκάστοτε κατασκευαστή.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο μπορεί να υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου στο λέβητα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι συνδέθηκε ένα νέο διαμέρισμα στο δίκτυο φυσικού αερίου της οικοδομής μας και ότι έγινε προσωρινή διακοπή φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να έχει αδειάσει η παροχετευτική στήλη και να έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του λέβητα μας.

Αν το δίκτυο τροφοδοτείται κανονικά με αέριο, η πίεση του νερού στο λέβητα είναι σωστή και δεν εμφανίζεται ακόμα κάποιος κωδικός στην οθόνη που να υποδηλώνει κάποια βλάβη ή σφάλμα και παρ’ όλα αυτά ο λέβητας δεν λειτουργεί ακόμα, τότε κάνουμε μια επανεκκίνηση κλείνοντας το γενικό του ρεύματος τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που ακολουθήσατε τα παραπάνω βήματα αλλά ο λέβητας συνεχίζει να μην λειτουργεί ή εμφανίζει άλλους κωδικούς σφαλμάτων τότε υπάρχει βλάβη η οποία για να επισκευαστεί θα χρειαστεί η επίσκεψη εξιδεικευμένου τεχνικού.

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Ενδιαφέρομαι για
GDPR *