Αναλαμβάνουμε την άμεση επισκευή επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες καθώς και όλο τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να αναλάβει υπεύθυνα τις εργασίες επισκευής αλλά και της συντήρησης του λέβητα σας.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή των λεβήτων φυσικού αερίου και υγραερίου των παρακάτω εταιρειών:

BAXI – WESTEN – CHAPPEE – IMMMERGAS – SIME – DEMIR DOKUM – HEATLINE – ARISTON – CHAFFOTEAUX – BUDERUS – WOLF – VAILLANT – BOSCH – VIESSMANN

Ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής ενός λέβητα φυσικού αερίου εξαρτάται και από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών από τις εκάστοτε εισαγωγικές εταιρείες & αντιπροσωπείες.

Έπειτα από κάθε επισκευή εκδίδεται φύλλο συντήρησης και ρύθμισης εγκαταστάσεων καθώς και φύλλο καλής εκτέλεσης εργασιών.

Όλα τα ανταλλακτικά των λεβήτων φυσικού αερίου συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση των εταιρειών τους η οποία συνήθως ισχύει για ένα έτος.

Καλεσε τώρα 2310888082

Οι συχνότερες αιτίες της διακοπής λειτουργίας ενός λέβητα φυσικού αερίου είναι οι εξής:

Η πτώση πίεσης του νερού στον λέβητα

Είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται σε κάποια διαρροή η οποία συνήθως εντοπίζεται στο κύκλωμα της θέρμανσης, μπορεί να βρίσκεται στους διακόπτες σωμάτων, στα ρακόρ του πίνακα υδροληψίας ή και στα βανάκια του.

Επίσης αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο λέβητας αερίου δεν συντηρείται τακτικά σε ετήσια βάση και υπάρχει έλλειψη αέρα στο δοχείο διαστολής, με αποτέλεσμα να χάνει τα νερά του από αδυναμία εκτόνωσης του φαινομένου διαστολής. Αν συνεχίσει να υφίσταται η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να προκληθεί βλάβη και στην βαλβίδα ασφαλείας και στο βανάκι πλήρωσης του λέβητα.

Η συνεχής πλήρωση του λέβητα αερίου με ”φρέσκο” νερό ύδρευσης προκαλεί φθορές στην συσκευή (επικαθίσεις αλάτων) καθώς και ταχύτερη οξείδωση στα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα.

Βλάβη πιεζοστάτη καυσαερίων

Είναι μία συνηθισμένη βλάβη που παρουσιάζεται σε παλαιούς λέβητες αερίου και θεωρείται φυσιολογική λόγω της φθοράς του από τον χρόνο.

Βλάβη σπινθηριστή η ιονιστή

Άλλη μία συνηθισμένη βλάβη που παρουσιάζεται σε παλαιούς λέβητες αερίου και θεωρείται φυσιολογική λόγω της φθοράς τους από τον χρόνο.

Βλάβη πλακέτας λέβητα φυσικού αερίου

θεωρείται φυσιολογική λόγω της εξωτερικής τοποθέτησης του λέβητα και προκύπτει συνήθως εξαιτίας της υγρασίας και έντονων καιρικών φαινομένων της υπερβολικής ΄ζέστης ή κρύου.

” Πως διαπιστώνω αν ο λέβητας μου έχει βλάβη ή έχει σταματήσει η λειτουργία του από κάποιο προσωρινό σφάλμα; ”

Οι λέβητες φυσικού αερίου διαθέτουν μηχανισμό αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων και βλαβών.Στα σύγχρονα μηχανήματα εμφανίζονται συγκεκριμένοι κωδικοί στην οθόνη τους ενώ τα παλαιότερα που δεν διαθέτουν οθόνη συνήθως αναβοσβήνουν κάποια συγκεκριμένα led θερμοκρασίας που υποδεικνύουν το είδος του σφάλματος η της βλάβης.

Οι ενέργειες που ακολουθούμε είναι οι παρακάτω

Ελέγχουμε αρχικά την πίεση του νερού να είναι στο 1,2 – 1,5 bar και συμπληρώνουμε νερό αν χρειάζεται.

Έπειτα ανατρέχουμε στο εγχειρίδιο χρήσης του λέβητα μας όπου υπάρχουν οι κωδικοί σφαλμάτων. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσουμε ότι ο κωδικός που εμφανίζεται αφορά έλλειψη φυσικού αερίου, ελέγχουμε αν είναι ανοιχτή η βάνα φυσικού αερίου κάτω από τον λέβητα μας καθώς και ότι παραμένουν ανοιχτές οι 2 βάνες στο γκρι ερμάριο που βρίσκεται ο μετρητής φυσικού αερίου της Εταιρείας Διανομής Αερίου.

Μετά τον παραπάνω έλεγχο και αφού διαπιστώσουμε ότι οι βάνες φυσικού αερίου είναι ανοιχτές θα πρέπει να κάνουμε συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις στον λέβητα φυσικού αερίου με το reset μέχρι να ξεκινήσει να δουλεύει ο λέβητας ξανά. Ο τρόπος που κάνουμε reset αναφέρεται στο manual του κατασκευαστή.

Επίσης η παραπάνω έλλειψη φυσικού αερίου μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι συνδέθηκε ένα νέο διαμέρισμα στο δίκτυο της οικοδομής μας και ότι έγινε προσωρινή διακοπή φυσικού αερίου,με αποτέλεσμα να έχει αδειάσει η παροχετευτική στήλη και να έχει μπλοκάρει ο λέβητας μας.

Αν υπάρχει φυσικό αέριο, η πίεση του νερού στον λέβητα είναι σωστή αλλά και δεν εμφανίζεται κάποιος κωδικός στην οθόνη που να υποδηλώνει κάποια βλάβη ή σφάλμα και παρ’ όλα αυτά ο λέβητας δεν λειτουργεί ακόμα, τότε κάνουμε μια επανεκκίνηση κλείνοντας το γενικό του ρεύματος τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που ακολουθήσατε τα παραπάνω βήματα αλλά ο λέβητας συνεχίζει να μην λειτουργεί ή εμφανίζει άλλους κωδικούς σφαλμάτων ,τότε υπάρχει βλάβη η οποία για να επισκευαστεί θα χρειαστεί την επίσκεψη εξιδεικευμένου τεχνικού.

Φόρμα επικοινωνίας

 

Ενδιαφέρομαι
GDPR *