Αναλαμβάνουμε την άμεση επισκευή επίτοιχων λεβητών φυσικού αερίου σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης των κάτωθι εταιρειών:

BAXI – IMMMERGAS – SIME – WOLF – DEMIR DOKUM

Απασχολούμε μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες καθώς και σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για τις εργασίες επισκευής αλλά και συντήρησης του λέβητα σας

Διαθέτουμε τα βασικά ανταλλακτικά των αντίστοιχων εταιρειω΄ν αλλά ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής ενός λέβητα φυσικού αερίου εξαρτάται επίσης και από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών από τις εκάστοτε εισαγωγικές εταιρίες & αντιπροσωπείες.

Έπειτα από κάθε επισκευή εκδίδεται φύλλο συντήρησης και ρύθμισης εγκαταστάσεων καθώς και καλής εκτέλεσης εργασιών.