Πακέτα αντικάταστασης λεβητών φυσικού αερίου

Σε όλα τα πακέτα η αρχικη τιμή περιλαμβάνει την τοποθέτηση του νέου λέβητα φυσικού αερίου μια γωνία και μια καμινάδα ενός μέτρου, καθώς κα την απομάκρυνση του παλαιού λέβητα και ε΄να νέο Set υδραυλικής σύνδεσης που περιέχει: δύο βάνες νερού 1/2, δύο βάνες νερού 3/4 ,δύο αμμοκ΄ράτες 1/2 και 3/4 καθώς και την έκδοση φύλλου καυσαερίων που είναι απαραίτητο για την ισχύ της εγγύησης.

ATROMIX P 20

Από 930 με ΦΠΑ

Demir dokum Atromix
 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw

 • 700x390x280 (ΥΧΠΧΒ)

ATROMIX 24

Από 1000 με ΦΠΑ

Demir dokum Atromix
 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 24,1 Kw

 • 700x400x299 (ΥΧΠΧΒ)

NITROMIX 24

Από 1150 με ΦΠΑ

Demir dokum Atromix
 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw

 • 740x425x310 (ΥΧΠΧΒ)

OMNIA 24

Από 1120 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20,2 Kw (20%:100%)

 • 738x400x235 (ΥΧΠΧΒ)

VICTRIX TERA 28

Από 1170 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 24,1 Kw (18%:100%)

 • 738x400x235 (ΥΧΠΧΒ)

VICTRIX TERA 32

Από 1390 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 28 Kw (18%:100%)

 • 738x400x235 (ΥΧΠΧΒ)

VICTRIX TERA VIP

Από 1390 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 24,1 Kw (18%:100%)

 • 835x440x385 (ΥΧΠΧΒ)

VICTRIX SUPERIOR 32

Από 1800 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 32 Kw (18%:100%)

 • 835x440x350 (ΥΧΠΧΒ)

Prime 26 New

Από 1100 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 26 Kw (1:5)

 • 700x395x279 (ΥΧΠΧΒ)

Prime 30 New

Από 1220 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 30 Kw (1:5)

 • 700x395x279 (ΥΧΠΧΒ)

COMPACT 24 E

Από 1220 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 700x400x299 (ΥΧΠΧΒ)

COMPACT 28 E

Από 1270 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 700x400x299 (ΥΧΠΧΒ)

DUO TEC IN PLUS 26

Από 1460 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 700x400x299 (ΥΧΠΧΒ)

DUO TEC IN PLUS 30

Από 1530 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 700x400x299 (ΥΧΠΧΒ)

LUNA DUO TEC 28GA

Από 1500 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 763x450x345 (ΥΧΠΧΒ)

LUNA DUO TEC 33GA

Από 1640 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 763x450x345 (ΥΧΠΧΒ)

LUNA DUO TEC 40GA

Από 1890 με ΦΠΑ

 • Ολικής συμπήκνωσης
 • Ισχύς 20 Kw (1:7)

 • 763x450x345 (ΥΧΠΧΒ)